Title

Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan

Type of Publication
Journal Article
Citation
Triana I and Subakti A. G. (2017). Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan. THE Journal, Tourism and Hospitality Essentials Journal, 7 (1), 33-40
ISSN
2549-9920
Author(s)
  • Ika Triana, S.Pd., M.M.

    Ika Triana, S.Pd., M.M.

  • Agung Gita Subakti, S.S.T., M.M.

    Agung Gita Subakti, S.S.T., M.M.